Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Assemblea General

08.11.2019

Ordre del dia provisional • Inici del plenari i benvinguda.
 • Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea General, celebrada a Olesa de Montserrat el 18 de novembre de 2018.
 • Presentació i aprovació, si escau, de la memòria del curs 2018-2019.
 • Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes del curs 2018-2019.
 • Lectura de l’informe crític.
 • Benvinguda als convidats i parlaments.
 • Presentació i elecció dels nous càrrecs generals.
 • Presentació i aprovació, si escau, del pla estratègic
 • Presentació i aprovació, si escau, del programa del curs 2019-2020.
 • Presentació i aprovació, si escau, del pressupost pel curs 2019-2020.
 • Presentació dels Equips Generals.
 • Precs i preguntes.
 • Comiat i fi del plenari.


Comparteix