Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Assemblea General

Ordre del dia provisional

 • Inici del plenari i benvinguda.
 • Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea General, celebrada a Vic l'1 de desembre de 2019.
 • Presentació i aprovació, si escau, de la memòria del curs 2019-2020.
 • Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes del curs 2019-2020.
 • Lectura de l’informe crític.
 • Benvinguda als convidats i parlaments.
 • Presentació i elecció dels nous càrrecs generals.
 • Presentació i aprovació, si escau, del programa del curs 2020-2021.
  
 • Presentació i aprovació, si escau, del pressupost pel curs 2020-2021.
 • Presentació dels Equips Generals.
 • Precs i preguntes.
 • Comiat i fi del plenari.


Comparteix