Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Assemblea General

Ordre del dia provisional

 • Inici del plenari i benvinguda
 • Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea General, celebrada virtualment el 29 de novembre de 2020
 • Presentació i aprovació, si escau, de la memòria del curs 2020-2021
 • Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes del curs 2020-2021
 • Lectura del discurs de la Taula Executiva
 • Parlaments dels convidats
 • Presentació i elecció dels nous càrrecs generals
 • Presentació i aprovació, si escau, del programa del curs 2021-2022
 • Presentació i aprovació, si escau, del pressupost pel curs 2021-2022
 • Presentació dels Equips Generals
 • Precs i preguntes
 • Comiat i fi del plenari


Comparteix