Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Assemblea General

Ordre del dia provisional

 • Inici del plenari i benvinguda.
 • Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea General, celebrada a Tarragona el 26 de novembre de 2017.
 • Presentació i aprovació, si escau, de la memòria del curs 2017-2018.
 • Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes del curs 2017-2018.
 • Lectura de l’informe crític.
 • Benvinguda als convidats i parlaments.
 • Presentació i elecció dels nous càrrecs generals.
 • Presentació i aprovació, si escau, de la proposta d'associació única d'escoltisme català.
 • Presentació i aprovació, si escau, del programa de curs 2018-2019.
 • Presentació i aprovació, si escau, del pressupost pel curs 2018-2019.
 • Presentació dels Equips Generals.
 • Precs i preguntes
 • Comiat i fi del plenari.


Comparteix