Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

EL JOC

08.07.2013

Eix del cursL'Eix del curs

L’Eix del curs és un eix global transversal que planteja un tema ideològic de fons el qual ens permet fer sensibilització i treball per part de tot el moviment.

Es tracta d' un eix anual que es desprèn del projecte “Cau de tots”, iniciat el curs 2001/2002 i al qual se li ha anat donant continuïtat amb accions concretes previstes per cada any. (per exemple: Educació Emocional, el Gènere, el Servei, Sostenibilitat, Interculturalitat, Participació i Educació per la Pau i el Diàleg, etc.)

La necessitat de crear un projecte d’aquesta envergadura és perquè ens volem fer presents a la societat catalana com a escoltes i guies de MEG, volem donar a conèixer la nostra proposta educativa i perquè creiem que com a moviment cal posicionar-nos respecte determinats temes que volem defensar i en els quals volem incidir i educar.

L’Eix del curs és reflexió, l’Eix del curs és acció!


Valor humà, capital social

Comencem un nou any i, com ja va sent habitual en els darrers anys, continuem estant en un context econòmic i social complicat. Ens trobem en un moment de les nostres vides on el, mal-anomenat, “estat del benestar” cada cop té més esquerdes i sembla que poc a poc va perdent molts dels ingredients amb els que es va anar creant. La majoria de millores que com a societat s'han anat aconseguint fins arribar a aquest estatus han estat sota el paraigües del creixement econòmic, amb més diners més serveis, amb més serveis millor qualitat de vida i amb major qualitat de vida major felicitat dels ciutadans i les ciutadanes.

Però el que potser no s'ha tingut prou en compte alhora de valorar el benestar d'una societat es que un model basat exclusivament amb el valor d'una moneda i sense tenir en compte el valor de les persones, és un model que no és sostenible socialment, i que en moments de recessió econòmica, aquest sistema es parteix en mil bocins, augmentant les desigualtats socials i els drames personals, esperant que una petita moneda ens pugui solucionar tots aquest problemes.

És doncs el moment de reivindicar el valor que tenim cada una de les persones i tot allò que podem fer per nosaltres mateixes, però sobretot, en col·lectivitat. Hem de tenir la capacitat de trobar alternatives al model de desenvolupament econòmic i social amb el que, amb més o menys intensitat, des de la nostra infància hem anat creixent. Un model més sostenible en tots els sentits, racional, just, participatiu, on les persones han de ser l'eix vertebrador i l'objectiu principal de qualsevol acció que es faci.

Dins d'aquest espai web podeu trobar diversos blocs temàtics que us aproparà a aquest món d'alternatives on tots i totes hi podem aportar des del nostre granet de sorra fins a una roca ben grossa i ferma. Des de conèixer què és un banc del temps i com hi podem participar, veure senzilles pràctiques de consum responsable que podem aplicar al nostre dia a dia, saber què és la banca ètica i conèixer models alternatius de finançament, submergir-nos en el món del cooperativisme i les diverses formes participatives, reflexionar sobre la nostra petjada mediambiental i aprendre petits trucs per assolir una major autonomia energètica, prendre consciència que els objectes tenen una vida útil molt mes llarga de la que li donem, llençar-se a la piscina de l' “auto-producció” i veure que tenim la capacitat d'abastir-nos de més coses de les que ens imaginem,... i tot això, sobretot, ho hem de fer sense perdre de vista que com a éssers humans que som, i per tant “animals socials”, ara més que mai hem de tenir una mirada ben amplia, fer ús de la nostra consciència col·lectiva i reforçar-la.

Compartir, ajudar, guiar, escoltar, participar, cooperar, i tota la resta d'una llarga llista d'actituds i valors que com a escoltes i guies ens identifiquen i que ara, mes que mai, les hem de mostrar amb orgull i treballar-les dins i fora del cau, des de Castors i Llúdrigues fins a Truc, des dels infants més petits fins a la gent gran perquè... el valor humà és el nostre capital social.


Comparteix