Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Canviem per canviar el món

Canviem per canviar el món

A partir del Pla Estratègic vam decidir que volíem “canviar per canviar el món“ tot incorporant la tasca de revisió del moviment feta conjuntament amb les tres associacions d’escoltisme i guiatge català. Durant tres anys hem anat treballant les fites marcades al pla amb l’objectiu de transformar la nostra entitat, actualitzar-la i adaptar-la als nous temps.

 

Ho hem fet duent a terme processos participatius amb els agrupaments per construir conjuntament el model d’entitat que volem. La visió dels i les caps sobre les millores en la definició i organització de l’entitat ha estat vital. Tot comptant amb comissions de treball formades per persones expertes, amb coneixement transversal de l’entitat i una àmplia trajectòria a l’organització, hem pogut plasmar les necessitats de canvi i construir propostes. 

 

La trobada de caps i responsables associatius Emboliquem la TroCa, va ser un gran espai participatiu i, vam poder reflexionar sobre els plantejaments proposats per aquestes comissions.

 

El projecte de transformació d’entitat s’estructura al voltant de cinc grans blocs temàtics:
 

  • Marc ideològic. Hem reflexionat i acordat com ens definim i què comuniquem quan diem qui som i què defensem. Aquest bloc es divideix en tres seccions: principis i valors de l’entitat, MEG entitat oberta i MEG entitat més feminista.
  • Marc organitzatiu. Amb la voluntat de garantir que l’entitat funciona de forma eficaç gràcies i per als agrupaments, hem replantejat com ens organitzem i hem aprovat un nou model d’estructura.
  • Marc metodològic. Movem el mètode plegats aprovant el nou text de la promesa, amb previsió de reformular la proposta ideològica i metodològica del mètode escolta i guia.
  • Com participem i decidim. Comencem a treballar aspectes essencials de la participació de l’entitat, des dels actors a tenir en compte als diversos espais dedecisió.
  • Marc comunicatiu: hem enllestit la proposta de Pla de Comunicació Externa de MEG per transmetre de cara enfora la tasca que desenvolupem, així com l’impacte que aquesta té en la societat. Ara, volem repensar com treballem la comunicació interna afavorint la participació i l’eficiència en la presa de decisions.


Amb la celebració de la 46a AGO de MEG hem plantat noves llavors de canvi. 700 escoltes i guies d’arreu de Catalunya hem votat i aprovat les primeres propostes de renovació, i la feina no s’atura. Durant el proper curs seguirem treballant les fites marcades fins a construir conjuntament l’entitat que volem.
 

 


​Visualitza el fil de vida del projecte de transformació d’entitat.

 

La participació i visió dels agrupaments sobre les millores per a actualitzar la definició i l’organització de l’entitat, han estat clau per posar fil a l'agulla i construir el nou MEG.

 

Canviem per canviar el món!

 
 


Comparteix