Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Assemblea General

Intervencions

A l'AGO tenen dret a paraula tots i totes els i les assembleistes

Després de cada presentació de punts de l’ordre del dia, s’obrirà un torn de paraula tancat. Cal que tothom que vulgui intervenir ho demani. Després d'un temps prudencial, es tancarà el torn i només podran intervenir les persones que estiguin a la fila abans de començar. Les respostes es donaran un cop acabades les intervencions, en l'ordre en què han estat plantejats els temes.

 

Precs i preguntes

Un prec és una recomanació i no comporta debat. Se'n pot demanar una votació de suport, no vinculant, per veure quin és l'estat d'opinió de l'Assemblea al respecte.

Una pregunta és una petició d'aclariment o punt informatiu. No dóna dret a fer ús de la paraula per mostrar conformitat o opinió sobre l'aclariment rebut.

Totes les intervencions hauran de fer referència a temes que NO s'hagin tractat en punts de l'ordre del dia.

 

Com m'identifico

Abans de començar la teva intervenció és important que t’identifiquis dient el teu nom, cognoms, agrupament/equip i demarcació o sector.

 

Com intervinc?


Fins el 18 de novembre

Pots enviar els teus precs i preguntes per escrit o en forma de vídeo (en horitzontal) a secretaria.general@escoltesiguies.cat (fent explícit si són d’algun punt de l’ordre del dia o del punt de “precs i preguntes”).

El dia de l’AGO

Podràs intervenir en els torns oberts de paraula de cada punt de l’ordre del dia i també al punt de precs i preguntes.
 
Per aconseguir una assemblea més àgil i dinàmica, us demanem que sigueu el màxim de breus i concrets en les vostres intervencions, i que tingueu el màxim de respecte per a totes les opinions.


Comparteix