Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Cau en temps de covid

Pla d'actuació en possible cas Covid

Darrera actualització a dia 21 de GENER de 2022.


PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT UN CAS DE COVID-19 AL CAU

Registre de l’activitat i els participants
 • Cal tenir la següent informació actualitzada de l’activitat:
  • Llistat dels participants que assisteixen al cau, separant-los per grups constants (branques/unitats). 
  • Hem de disposar de les següents dades per cada participant: nom, cognoms, data de naixement i CIP (targeta sanitària).
  • S’haurà de poder explicar l’espai on s’ha dut a terme l’activitat (espai obert o tancat) i si s’ha fet ús de la mascareta.
 
 Gestió del cas positiu i els contactes estrets
 • Per a activitats de cau normal, sense pernoctació i complint totes les mesures de prevenció:
  • No es durà cap actuació ni en immunitzats ni en no immunitzats.
  • Cal que totes les persones facin control de símptomes i, si apareixen, iniciïn un període d'aïllament de 7 dies.
  • En cas de simptomatologia moderada o greu, caldrà posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària.
 •  En cas d’activitats amb pernoctació i/o àpat en un espai tancat i sense mascareta:
  • Les persones immunitzades del grup constant (aquelles que han passat la covid-19 en els darrers 3 mesos i/o tenen la pauta de vacunació completa) no hauran de fer quarantena.
  • Les persones no immunitzades del grup constant (aquelles que no han passat la covid-19 en els darrers 3 mesos i que no tenen la pauta de vacunació completa) hauran de fer quarantena.
  • En la fase actual de la pandèmia no es duu a terme prova diagnòstica.
  • Si el grup constant ha tingut contacte amb altres grups, caldrà valorar l’actuació en cas de brot epidèmic.
 
Què fer quan hi ha un cas positiu
 • La persona amb test positiu, o la seva família, trucarà al CAP (Centre d’Atenció Primària) i informarà de la seva situació i dels possibles contactes.
 • Un Gestor Covid de Vigilància Epidemiològica (VE) farà l’estudi de casos i , si ho considera necessari, es posarà en contacte amb el/la responsable de l’activitat de l’agrupament per a demanar la informació que requereixi i per donar les indicacions oportunes. Ho farà ell/a de manera proactiva i no caldrà que des de l'entitat el truquem.
Per això, és indispensable disposar de la informació sempre actualitzada, per si ens la demanen.
 • Si des de  l'agrupament es necessita fer una consulta sobre aquest tema, i no s’ha rebut encara la trucada del Gestor Covid, podeu posar-vos en contacte amb el CAP més proper a l’agrupament i demanar de parlar amb el “Referent Covid Escola”, que vehicularà la consulta cap on pertoqui.

Per a més informació, consulteu el Protocol de gestió de casos de Covid-19 del Departament de Salut de la Generalitat. També podeu fer-nos arribar qualsevol pregunta a través del xat MEG #SempreAPunt de Telegram, us respondrem amb la màxima brevetat.
 


Comparteix