Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Cau en temps de covid

Pla d'actuació en possible cas Covid

Atenció, agrupaments!

Des del 30 de març de 2022 han quedat sense efecte els protocols de prevenció contra la Covid-19 en l’àmbit de l’educació en el lleure. Per tant, s’aplicaran al lleure les mateixes mesures de prevenció vigents que s’apliquen a la població en general.

Aviat us concretarem les implicacions sobre campaments, sortides i el desenvolupament de la nostra tasca diària.


Darrera actualització a dia 14 de FEBRER de 2022.
 

PLA D'ACTUACIÓ DAVANT D'UN POSSIBLE CAS DE COVID DURANTS ELS CAMPAMENTS


Llegiu amb deteniment el procediment, explicat en la següent infografia:



Si un infant, jove o cap presenta un o diversos símptomes de la Covid-19 (*) durant els campaments: 

     
   S’ha de dur al CAP més proper i avisar a la seva família.
  Al CAP més proper decidiran si és necessari fer una prova de diagnòstic de Covid-19.
  En cas de resultat positiu, s’activarà el protocol en el grup constant. Es recomana:
 • En el cas de les persones immunitzades, s’informaran les famílies i, si no hi ha cap simptomatologia, es podrà continuar amb l’activitat.
 • Les persones no immunitzades hauran d’abandonar els campaments i fer quarantena.
     
  (*) Símptomes de la Covid-19:
   
 • Febrícula o febre (> 37,5ºC) 
 • Tos - Dificultat per respirar 
 • Mal de coll (+ altre símptoma)
 • Refredat nasal (+ altre símptoma)
 • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans o adolescents)
 • Qualsevol altre quadre infecciós
























 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT UN CAS DE COVID-19 AL CAU

Registre de l’activitat i els participants
 • Cal tenir la següent informació actualitzada de l’activitat:
  • Llistat dels participants que assisteixen al cau, separant-los per grups constants (branques/unitats). 
  • Hem de disposar de les següents dades per cada participant: nom, cognoms, data de naixement i CIP (targeta sanitària).
  • S’haurà de poder explicar l’espai on s’ha dut a terme l’activitat (espai obert o tancat) i si s’ha fet ús de la mascareta.
 
 Gestió del cas positiu i els contactes estrets
 • Per a activitats de cau normal, sense pernoctació i complint totes les mesures de prevenció:
  • No es durà cap actuació ni en immunitzats ni en no immunitzats.
  • Cal que totes les persones facin control de símptomes i, si apareixen, iniciïn un període d'aïllament de 7 dies.
  • En cas de simptomatologia moderada o greu, caldrà posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària.
 •  En cas d’activitats amb pernoctació i/o àpat en un espai tancat i sense mascareta:
  • Les persones immunitzades del grup constant (aquelles que han passat la covid-19 en els darrers 3 mesos i/o tenen la pauta de vacunació completa) no hauran de fer quarantena.
  • Les persones no immunitzades del grup constant (aquelles que no han passat la covid-19 en els darrers 3 mesos i que no tenen la pauta de vacunació completa) hauran de fer quarantena.
  • En la fase actual de la pandèmia no es duu a terme prova diagnòstica.
  • Si el grup constant ha tingut contacte amb altres grups, caldrà valorar l’actuació en cas de brot epidèmic.
 
Què fer quan hi ha un cas positiu
 • La persona amb test positiu, o la seva família, trucarà al CAP (Centre d’Atenció Primària) i informarà de la seva situació i dels possibles contactes.
 • Un Gestor Covid de Vigilància Epidemiològica (VE) farà l’estudi de casos i , si ho considera necessari, es posarà en contacte amb el/la responsable de l’activitat de l’agrupament per a demanar la informació que requereixi i per donar les indicacions oportunes. Ho farà ell/a de manera proactiva i no caldrà que des de l'entitat el truquem.
Per això, és indispensable disposar de la informació sempre actualitzada, per si ens la demanen.
 • Si des de  l'agrupament es necessita fer una consulta sobre aquest tema, i no s’ha rebut encara la trucada del Gestor Covid, podeu posar-vos en contacte amb el CAP més proper a l’agrupament i demanar de parlar amb el “Referent Covid Escola”, que vehicularà la consulta cap on pertoqui.
 
    ​​Per a més informació, consulteu el Protocol de gestió de casos de Covid-19 del Departament de Salut de la Generalitat. També podeu fer-nos arribar qualsevol pregunta a través del xat MEG #SempreAPunt de Telegram, us respondrem amb la màxima brevetat.
 


Comparteix