Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Fem Campaments

Risc d'incendi i Pla Alfa

SUSPENSIÓ DEL PERMÍS DE FOC
 

Enguany hi ha un canvi en els nivells de cancel·lació dels permisos de foc. El mapa que s'ha de consultar és el Mapa de perill d'incendi forestal. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ja que els permisos es cancel·len en base a nivells d'aquest mapa, no del mapa de Pla Alfa.

 

Aquest mapa té sis nivells de perill:
 

 • No forestal
 • Perill baix
 • Perill moderat
 • Perill alt
 • Perill molt alt
 • Perill extrem

En el document de permís de foc trobarem indicat el nivell de perill a partir del qual la nostra autorització queda suspesa. Amb caràcter general, totes les autoritzacions queden suspeses en el nivell de perill molt alt o extrem. 

 

En aquest cas, caldrà que fem allò que hem indicat al dossier:
 

 • Menjar fred àpats que no requereixen cocció.
 • Cuinar en un espai alternatiu: espai tancat amb quatre parets i teulada.

CADA QUANT S'ACTUALITZA EL MAPA?

Mapa

Grau d'actualització

Mapa de perill d'incendi forestal per avui

Diari

Mapa de perill d'incendi forestal per demà

Mesos de juliol i agost, i durant la resta de l'any en cas de previsió d'un nivell de perill molt alt o extrem

Municipis amb nivell de perill previst d'incendi forestal molt alt o extrem per avui

Diari

Municipis amb nivell de perill previst d'incendi forestal molt alt o extrem per demà

Diari

Mapa d'ignició en cereal per avui

Mesos de juny i juliol

 

COM SABREM EL NIVELL CONCRET DE CADA MUNICIPI?

En el web del mapa del risc d’incendi forestal trobarem un llistat de municipis que inclou un cercador. Allà s’indica el nivell de perill i la data d’actualització. 

 
​​
QUÈ ÉS EL PLA ALFA I QUÈ IMPLICA?
 

El Pla Alfa és el procediment operatiu establert pel cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir. Així doncs, en cas que s’activin restriccions d’activitat per risc d’incendi, es regiran pel Pla Alfa, com s’ha fet fins ara.

 

Aquestes situacions de perill es graduen en una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 4. Cadascun correspon, en general, a un nivell de perill d'incendi forestal. L'activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius i la realització de determinades actuacions preventives.

 

Els Pla Alfa es compon de quatre nivells:
 

 • Nivell 0, nivell de perill baix (comarcal)
 • Nivell 1, nivell de perill moderat (comarcal)
 • Nivell 2, nivell de perill alt (comarcal)
 • Nivell 3, nivell de perill molt alt (municipal)
 • Nivell 4, nivell de perill extrem (municipal):
  • Pot haver-hi zones (pintades en negre) amb control i restricció d’accessos a espais naturals protegits.
  • Important! No implica la suspensió automàtica dels campaments. Si no hi ha cap altra indicació, seguim amb la nostra activitat.​
​​


​CADA QUANT S'ACTUALITZA EL MAPA DEL PLA ALFA?

Diàriament, a les 9.30 h, a les 00.00 h i puntualment, si escau. A partir de les 14.30 h es pot consultar la previsió de mapa per a l'endemà, tot i que aquesta pot variar si canvien les condicions.


COM SABREM QUINS MUNICIPIS CONCRETS ESTAN EN PLA ALFA 3?

El mapa de Pla Alfa a nivell 0, 1 i 2 és per comarques. Els nivells 3 i 4 del Pla Alfa són per municipis i, a més de veure-ho al mapa, podrem consultar el llistat concret en els documents descarregables del web: Llistat de municipis vigent i Llistat de municipis previstos per demà.

 


Comparteix