Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Natura i muntanya

Fem servei

Des de MEG treballem el servei en diferents àmbits i, un dels principals és el servei ambiental o a la natura. El servei és una activitat educativa a la vegada, ja que els participants aprenen alhora que treballen les necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo. A més, es fonamenta en la participació i el protagonisme dels infants i joves i l'intercanvi i participació entre institucions educatives i ambientals.

A la natura també hi treballem conjuntament amb altres entitats educatives i ambientals per a que les activitats educatives que es fan al territori es puguin desenvolupar de la millor manera, aprenent, respectant i conservant l'entorn.

Així, les activitats de servei ambiental són interessants pels participants i per la comunitat. Als infants i joves els motiva l'aprenentatge vivencial, crític i significatiu, i els atorga un paper protagonista a la vegada que fan un servei que respon a unes necessitats reals.

Per tal de facilitar el servei a l'entorn natural durant els campaments, el servei de Campaments i Més de MEG ha establert acords amb entitats que gestionen espais naturals propers als terrenys d'acampada i tenen propostes concretes de serveis a fer per als grups.

"Aprenem a ser útils i a fer servei"


Comparteix