Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Aprenentatge Servei

Construcció d'un autoconcepte positiu

El servei a la comunitat permet als infants constatar que la seva acció contribueix a modificar l’entorn. Una constatació difícil de fer en la majoria d’activitats escolars i que té conseqüències importants en el desenvolupament personal pels sentiments de confiança que genera.

Confiança en un mateix en experimentar la utilitat de la pròpia aportació a la societat, confiança en els companys amb què s’ha realitzat el projecte i també confiança en les entitats socials amb les quals s’ha col·laborat.

De la mateixa manera, assumir –individualment i col·lectivament– els reptes que té plantejats la comunitat desencadena emocions positives, augmenta l’autoestima, genera sentiment de satisfacció per la tasca realitzada, i, en síntesi, afavoreix la construcció d’un autoconcepte positiu.


Comparteix