Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Aprenentatge Servei

Crear capital social

L’acció orientada a resoldre un problema comú és en ella mateixa un exercici de ciutadania.
Els projectes amb servei parteixen de la convicció que els infants són ciutadans i poden participar a la comunitat. Per això, juntament amb la sensibilització respecte temes punyents, se’ls exigeix una acció que busqui millorar-los.
Es una metodologia que apunta directament a la preocupació pel bé comú i que afavoreix el sentiment de pertinença i compromís amb un col·lectiu, contribuint d’aquesta manera a la creació de capital social.
El servei als altres introdueix una idea de democràcia que, com diu Dewey, no es limita a una forma de govern, sinó que fonamentalment és una forma de vida associada entre individus que comparteixen perspectives i necessitats.


Comparteix