Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Aprenentatge Servei

Educar en valors

Si bé qualsevol recerca col·lectiva està impregnada de valors –com ara col·lectivitat, autonomia, democràcia, diàleg, empatia, recerca d’acord o respecte– que els infants practiquen mentre treballen, el servei a la comunitat hi afegeix la responsabilitat cívica, l’altruisme i la solidaritat.

La voluntat de transformar la realitat buscant el bé comú, en comptes del benefici personal, predisposa a descobrir necessitats que viu part de la població, a fer visibles àmbits sobre els quals cal prendre consciència.

En aquest sentit, els projectes amb servei ajuden a despertar l’interès pels altres, el sentit crític, la sensibilitat i la voluntat de participar en causes diverses. També l’acció en el medi desencadena processos d’adquisició pràctica i vivencial de valors i competències morals.

 


Comparteix