Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Aprenentatge Servei

Els projectes d'APS

A què ens referim en parlar d’Aprenentatge Servei? Quina relació hi ha entre la metodologia escolta i guia basada en la pedagogia del projecte i l'aprenentatge servei?

La pedagogia del projecte, les fases en què es desenvolupa, les tasques a fer en cadascuna d'elles, la concreció dels projectes en les diferents unitats, són la base educativa a partir de la qual es fomenten intervencions educatives compromeses amb l'entorn i de creixement del grup.

El tarannà específic de la metodologia escolta i guia marca que són els propis infants i joves els que participen activament en la definició del projecte. En el cas d'un projecte que es vinculi a un servei, és el propi grup d'infants/joves que  fa la detecció de necessitats acompanyats pels seus caps i escolliran el projecte que més oportú creguin i que més impacte directe tingui en la comunitat.Què ens aporta l'ApS?​

Les activitats d’Aprenentatge Servei són aquelles que combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat. És a dir, aquelles activitats en les quals els aprenentatges i el servei no funcionen en paral·lel sinó que es vinculen de tal manera que els nois i les noies aprenen tot treballant en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo. Si agafem els elements d’aquesta activitat per separat –aprenentatge i servei– no trobem gaires novetats. La novetat consisteix en l’estreta vinculació que s’estableix entre ells.

​Per què fem ApS?​

Quan realitzem ApS amb les branques ens adonem del gran potencial que té. Partir de necessitats reals de l'entorn i de les persones amb les que convivim i adonar-nos de tot allò que hem après a l'hora que realitzàvem aquest servei és el millor exemple de com treballar el progrés personal a l'escoltisme. Suposo un repte a superar individualment i colectivament, activem competències de tot tipus, veiem els resultats en primera persona i el feedback d'aquells per qui hem treballat. Va molt més enllà de realitzar un projecte per el gaudi propi o realitzar un servei per inèrcia. Ens fa reflexionar i generar una visió crítica alhora que constructiva de processos, accions i resultats.


Comparteix