Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Assemblea General

Ordre del dia definitiu AGO 2022

De 8h a 9h– Inscripcions.

9h – Inici del plenari i benvinguda.


Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea General celebrada a Girona el 21 de novembre de 2021.
● Presentació i aprovació, si escau, de la memòria del curs 2021-2022.
● Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes del curs 2021-2022.
● Presentació i elecció dels nous càrrecs generals: secretària i coordinadora de relacions.
● Parlaments dels convidats: Xiula.
● Lectura del discurs de la Taula Executiva.
● Parlaments dels convidats.
● Presentació del projecte Canviem per Canviar el món.

○ aprovació, si escau, de les modificacions dels Estatuts derivades del projecte.


Pausa i descans (20 min).

● Presentació i aprovació, si escau, del programa del curs 2022-2023.
● Presentació i aprovació, si escau, del pressupost pel curs 2022-2023.
● Presentació dels Equips Generals.
Precs i preguntes.
● Comiat i fi del plenari.
 

 

15:30h Dinar.

 


Comparteix