Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Assemblea General

Ordre del dia definitiu AGO 2023

De 8h a 9h– Inscripcions.

9h – Inici del plenari i benvinguda.

Pausa i descans (15 min).
 
  • Lectura del discurs de la Taula Executiva.
  • Parlaments dels convidats: Quàlia - Grup Alba.
  • Parlaments dels convidats institucionals.
  • Presentació i aprovació, si escau, del programa del curs 2023-2024.
  • Presentació i aprovació, si escau, del pressupost pel curs 2023-2024.
  • Presentació dels Equips Generals.
  • Precs i preguntes.
  • Comiat i fi del plenari.
 
14.45 h Dinar.

 


Comparteix