Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Assemblea General

Què és l'AGO?

L’Assemblea General Ordinària (AGO) de MEG és l’òrgan de govern més important de l’entitat que es reuneix una vegada a l’any amb caràcter ordinari, i les vegades que siguin necessàries de manera extraordinària.

L’AGO la integren totes les persones afiliades de MEG, majors d’edat i que tinguin algun càrrec dins d'un agrupament, demarcació/sector o equip general. Tots els caps que hagin estat afiliats abans de l'enviament de la 1a convocatòria tindran condició de socis i sòcies i per tant, disposaran d'un vot personal i intransferible. Tots els assembleistes tenen dret a paraula així com a formular els seus precs i preguntes a la resta de l’Assemblea General durant el plenari.

Segons els Estatuts de l'associació, la missió de l’AGO és aprovar l’estat de comptes, la memòria de curs i els pressupostos generals. També ratificar les normes i reglaments dictats per la Taula Executiva, així com escollir els càrrecs de la mateixa.

Si tens més dubtes consulta la secció de preguntes freqüents sobre l'Assemblea a l'Espai del cap (introduint la teva contrasenya).


Comparteix