Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

MISC Montserrat International Scout Centre CAT

Abadia de Montserrat

Els orígens de la vida religiosa a Montserrat es remunten a finals del segle IX. Des d’aleshores, sempre hi ha hagut algun tipus de vida religiosa a l’indret. La cronologia durant els primers segles de la seva història és força incerta. Es mantingué com a priorat fins el 1409, any en que el papa Benet XIII l’elevà a abadia, estatus que ha mantingut fins ara. Convertit en lloc de culte i peregrinació de fidels d’arreu del món, Montserrat representa un dels símbols més importants de Catalunya.

Des dels inicis de l’escoltisme i el guiatge català, s’ha establert una estreta vinculació amb el Monestir, arribant-se a crear un servei escolta que durant molts anys donà servei a l’abadia. Això queda reflectit en diversos espais i objectes amb motius escoltes que es poden trobar tant a la basílica com al seu entorn.

La voluntat d’acolliment de la comunitat benedictina de Montserrat ha estat sempre ben clara, no només amb els escoltes i les guies, sinó amb tots els pelegrins, associacions i entitats que, en un moment o altre, han buscat el refugi i el recolliment del monestir i el seu entorn.

El Santuari ofereix la possibilitat de participació en algunes de les celebracions, ja sigui com a servei d’ordre o bé en una participació més activa en la preparació i celebració pròpiament dites. D’altra banda també ofereixen un acompanyament i revisió de l’experiència per part d’un monjo tot endinsant-se en la seva vida monàstica.
 


Comparteix