Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Removem per renovar MEG

Les fases

Primera fase: IDENTIFICACIÓ DE REPTES                                    

En una primera fase, els Espais Generals van treballar sobre els objectius del canvi que caldria realitzar a MEG. A partir d’aquí, es van dur a terme diverses dinàmiques participatives tant als Espais Generals com a les Taules de Dermarcació i Sector, per tal de treballar les problemàtiques i necessitats de l’entitat i així identificar els reptes d’aquesta renovació. L’objectiu d’aquesta fase ha estat, doncs, extreure els reptes als quals volem que aquest procés doni resposta, per tal de dimensionar i focalitzar el procés a l’obtenció de resultats reals.
 
Segona Fase: CONSTRUIR EL FUTUR                                           
 
  • Visió general: Participació directa dels agrupaments  (fase actual)
Entrem ara a la segona fase, la de CONSTRUIR EL FUTUR i és bàsica la participació directa dels agrupaments en aquesta construcció per incidir en el canvi.
MEG necessita la visió dels agrupaments sobre les millores per a actualitzar l’organització de l’entitat i la relació entre els seus membres i els diferents espais de comunicació i decisió.
Plantegem per blocs uns reptes amb diverses preguntes pensades perquè ajudar a reflexionar els agrupaments sobre quin model d’entitat volen i els ajudin a traçar solucions als reptes que se’ns plantegen com a entitat.
 
  • Comissions de treball
Un cop recollides totes les visions dels reptes, es constituiran unes comissions de treball amb persones que tinguin coneixement transversal de l’entitat. Aquestes elaboraran dinàmiques participatives i propostes de canvis a partir de les diferents visions que hagin anat sortint.
 
  • L’espai per a construir col·lectivament (abril-maig 2022)
Amb les propostes de canvi preparades es durà a terme la fase de construcció col·lectiva del nou model. Serà l’espai de trobada on reflexionar, crear consensos i validar les propostes de canvis a implementar.
 
Tercera fase: VOTACIÓ A L'AGO 2022                                           

En aquesta tercera i última fase, culminarem el procés de renovació de MEG votant la nova proposta o diferents propostes de model d'entitat a l’Assemblea General Ordinària 2022

 


Comparteix