Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Canviem per canviar el món

Les fases

1. IDENTIFICACIÓ DE REPTES                                    

Els Espais Generals van treballar sobre els objectius del canvi que caldria realitzar a MEG. A partir d’aquí, es van dur a terme diverses dinàmiques participatives tant als Espais Generals com a les Taules de Demarcació i Sector, per tal de treballar les necessitats de l’entitat i així identificar els reptes d’aquesta renovació. L’objectiu d’aquesta fase va ser, doncs, extreure els reptes als quals volíem que aquest procés donés resposta, per tal de dimensionar i focalitzar el procés a l’obtenció de resultats reals.

Concretament, la identificació de reptes es va realitzar en els següents nivells:
 
  • En una sessió de treball virtual amb els i les representants associatius/ves de les tres taules als Espais Generals, amb la participació de més de 70 persones.
  • A les taules de les Demarcacions i Sectors: després d’assistir als Espais Generals, els i les representants de les demarcacions van dinamitzar una sessió virtual a les seves pròpies Demarcacions i Sectors, amb la participació dels agrupaments del seu territori. 
  • Posteriorment, es van recollir els reptes identificats, tant als Espais Generals com a les Demarcacions i Sectors, i es van publicar al web MEGParticipa, de manera que els i les representants associatius/ves van poder fer-hi les esmenes corresponents.

El treball realitzat va permetre la definició de diversos blocs temàtics i els seus corresponents reptes.
 
2. CONSTRUIR EL FUTUR                                           
 
  • Participació directa dels agrupaments  
En aquesta fase va ser bàsica la participació directa dels agrupaments per incidir en el canvi.
Per tal de recollir la seva visió es van plantejar per blocs uns reptes amb diverses preguntes pensades per tal d’ajudar a reflexionar sobre quin model d’entitat es volia i poder traçar solucions als reptes que se’ns plantegen com a entitat.
 
  • Comissions de treball
Un cop recollides totes les visions dels reptes, s’han creat comissions de treball amb persones expertes que tenen un coneixement transversal de l’entitat i han tingut una àmplia trajectòria a l’organització. Les comissions s’han estructurat en base als següents blocs temàtics: espais de decisió i participació, càrrecs i relleus, model territorial, vot i estructura, marc normatiu i comunicació. Aquestes, han elaborat dinàmiques participatives i propostes de canvis a partir dels diferents plantejaments que han anat sorgint.
  Amb les propostes de canvi treballades, es va dur a terme la fase de construcció col·lectiva del nou model. El 14 i 15 de maig del 2022 ens vam trobar caps i responsables associatius/ves a la trobada Emboliquem la TroCa, a Sant Celoni. Un espai de reunió on reflexionar, crear consensos i debatre sobre les propostes de canvis a implementar. Del treball fet durant la trobada, en sortiran les propostes de model d’entitat que es votaran en la tercera fase, a la propera Assemblea General Ordinària de MEG.
 
3. AGO 2022: SOM LLAVOR DE CANVI                                           

Plantem noves llavors de canvi. 700 escoltes i guies d’arreu de Catalunya hem votat i aprovat les primeres propostes de transformació. Amb la renovació d’Estatuts, s’aprova una nova estructura organitzativa, més horitzontal i equilibrada. També es renoven el text de la Promesa i els valors de MEG, que ara es defineix com a entitat oberta i feminista.  


 
4. POSEM A PUNT EL TERRENY                                           

Durant el curs 202/2023 seguim treballant les fites marcades fins a construir conjuntament l’entitat que volem. Seguim movent el mètode, dissenyem un nou pla de comunicació interna, elaborem i apliquem els documents del nou marc ideològic i acordem les normes de funcionament intern de MEG.
 
5. ADE I AGO 2023: FORMALITZEM LA TRANSFORMACIÓ                                           

En aquesta cinquena fase culminem gran part del procés de transformació de MEG. Les Assemblees de Demarcació i l'Assemblea General Ordinària tornaran a ser espais de decisió clau per a formalitzar els canvis.Comparteix