Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Projecte CapSa

“Cuidem-nos per cuidar”

Els i les voluntàries defineixen l’essència de Minyons Escoltes i Guies i de l’escoltisme arreu del món. Cadascun dels caps, formadors i formadores i RRAA de l’entitat fem aproximadament 1.300 hores de voluntariat anual: dissabtes de caus, excursions, campaments, activitats de servei, formacions, espais de treball i reunions… tenint per objectiu el creixement personal d’infants i joves i assumint la responsabilitat que tot això comporta tant a nivell pedagògic com legal.

La tasca no és mai senzilla però els darrers dos cursos, en un context de pandèmia de la Covid-19, s’ha complicat molt més. A les incerteses i les pors que tothom tenia a nivell personal, se’ns hi sumaven les normatives canviants, les restriccions, els protocols… la tasca que normalment fem voluntàriament i amb il·lusió va passar a ser, en alguns casos, font d’angoixes i pors.
 
Què és el Projecte CapSa?

El Projecte CapSa és un projecte de MEG amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut, que vol donar espai i incorporar eines i recursos per treballar la salut mental i emocional de totes les persones que formem part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, de manera que els agrupaments i altres espais de l’entitat esdevinguin un lloc on prevenir i detectar diferents alteracions, des de l’educació emocional fins a la sensibilització en els problemes de salut mental. 

El projecte té tres cercles d’intervenció:
 
  • Primer cercle: La mirada 
Aprofitarem els espais de trobada presencials existents, i si cal en generarem de nous,  per donar  lloc al treball emocional en els agrupaments i equips de l’entitat. En aquests espais també donarem eines per a la sensibilització cap a les malalties mentals que poden anar associades a les diferents situacions que s’han viscut en els anys de pandèmia. 
 
  • Segon cercle: La pràctica emocional
En el segon cercle treballarem la nostra xarxa interna per compartir recursos:
  • La capsa, que haurem entregat als agrupaments a l’Assemblea General, on hi trobarem físicament les primeres eines per a començar el treball individual i col·lectiu. Aquesta capsa s'anirà omplint amb més recursos i experiències a mesura que avanci el projecte.
  • L’espai virtual i el mapa de recursos (interns i externs) que, com la capsa, anirà creixent al llarg del curs.
Aquest cercle pretén oferir el màxim de canals possibles, per tal que tots els membres de l’entitat puguin estar vinculats al projecte.
 
  • Tercer cercle: La sostenibilitat en el temps
El tercer cercle té per objectiu que el treball emocional d’aquest curs perduri en el temps, mitjançant l'elaboració d’un protocol de detecció i actuació en situacions de risc i amb la permanent actualització d’eines i espais d’acompanyament, així com d’una xarxa de suport per a la derivació en casos d’intervenció. 
 
Objectius

La salut emocional i en general, la salut mental, és un concepte ampli que determina la manera com ens sentim, pensem o actuem en el nostre dia a dia. 

El projecte CapSa té com a estratègia principal treballar l’autoconeixement i la intel·ligència emocional com a base del nostre benestar i tenint present que la salut emocional és clau per prevenir en salut mental. Una bona salut emocional implica un estat de benestar psicològic en què l'individu se sent bé, pot desenvolupar les seves capacitats, afrontar les situacions quotidianes d'estrès sense enfonsar-se, tenir relacions satisfactòries, treballar de manera eficient i maximitzar la positivitat i felicitat a la vida de les persones. Es relaciona, doncs, amb aspectes com la motivació, tenir energia, seguretat i autoconfiança, o tranquil·litat i autocontrol, entre d'altres.

Alhora el projecte vol treballar elements claus de la salut mental dels joves com són la depressió, l’ansietat, la prevenció del suïcidi i les autolesions no suïcides col·laborant amb aquelles entitats que estan plantejant elements de sensibilització sobre la seva importància, estratègies de prevenció i d’intervenció.

Segons l’OMS, 1 de cada 4 persones tindrà algun problema de salut mental durant la seva vida i la discriminació sol ser la seva principal font de malestar, en algunes ocasions afectant més i tot que els mateixos símptomes del trastorn mental. És per això que el projecte també té per objectiu trencar amb els prejudicis i l’estigma que generen.
 
És en aquest context que creiem necessari aturar-nos un moment i posar-nos d’objectiu tenir cura de la salut mental i emocional de caps, formadors/es i responsables associatius. Cal cuidar-nos per cuidar.