Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Fem Campaments

Recomanacions per evitar intoxicacions alimentàries

La dificultat de refrigerar aliments i la complexitat d’accedir a aigua potable durant els campaments, afavoreix el risc de patir una toxiinfecció alimentària (TIA): una malaltia provocada per la ingesta d’aliments o aigua contaminats.

Cal extremar les mesures d’higiene en la manipulació dels aliments, l’aigua de consum i la neteja personal. Aquí trobarem algunes pautes que ens ajudaran a evitar les TIA durant els nostres campaments:
 
A l'hora de beure aigua

A l’hora de planificar els campaments, s’ha de prestar especial atenció en com aconseguir aigua amb garanties sanitàries per al consum diari i per al desenvolupament de les diferents activitats (excursions, rutes, etc.). Preguntant a l’ajuntament ens podem informar de la potabilitat de les fonts del seu terme municipal.


No hem de beure aigua dels rius, rierols, llacunes i basses o fonts naturals de les quals es desconegui la procedència i no es tingui constància de la seva aptitud sanitària. Beure aquesta aigua pot suposar un risc perquè pot estar exposada a diferents tipus de contaminació i no està desinfectada. Cal tenir present que el fet que l’aigua procedent de la natura tingui bon aspecte o sembli neta i transparent no implica que sigui apta per al consum. 

Situacions en què podem contaminar-nos i que potser no som conscients:
 
  • Rentant-nos les dents
  • Guardant menjar a la fresquera al riu
  • Netejant fruites i verdures
  • Cuinant amb aigua que no ha arribat a bullir el temps necessari.

Què podem fer?
 
A l'hora de cuinar i consumir aliments
 
Per a més recursos sobre aspectes relacionats amb la seguretat alimentària en la manipulació d’aliments durant els campaments


Comparteix